klimatklivet

Sök Klimatklivet

Naturvårdsverket satsar på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen. Under 2017 delades 1,2 miljarder…